Founded

MCMLXXXII

Art Director

PETER WALL

Headquarter

NEW YORK

««Kohalike kogukondade tugikeskuse «WindRose» registreeriti Eestis 2022. aasta veebruaris Valgevene aktivistide poolt. Uus organisatsioon sai asutuse «Linnaarendus» (Valgevene) iteratsiooniks, mis sattus repressioonilaine osana sundlikvideerimise alla 2021. aasta suvel Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu.

Organisatsiooni vektor oli suunatud Minski naaberkogukondades kodanikuühiskonna põhimõtete arendamisele. Kõige olulisem oli päästeprojekt Osmolovka ajalooliste kvartalite lammutamisest, mida on edukalt rakendatud aastatel 2016-2019 ja sai 2016. aasta parimaks Valgevene piirkondlikuks juhtumiks «Kodanikuühiskonna tšempioniks». Ligikaudu 30 erinevat tegevust viidi ellu 20 Valgevene ja EL-i avaliku organisatsiooni osalusel. Projekt sai märkimisväärseks ja määras suuresti naaber kogukondade arengu mudeli, mida hiljem rakendati erinevates Valgevene linnades.

Teiseks asutuse märkimisväärseks projektiks ajavahemikul 2017-2020 sai huvikaitsekampaania «Õige aeg!», ÜRO arenguprogramm (UNDP), mis tähistas ühe pakilisema demograafilise probleemi Valgevenes – meeste ülisurelikkuse probleemi. Eelkõige sai projekti tulemuseks ulatuslik teabekampaania, mis motiveeris 45+ mehi järgima aktiivse vananemise mudelit. Covid-pandeemia ja asutuse sundlikvideerimine takistasid projekti edasist rakendamist Valgevenes.

Praegusel ajal tugikeskus «WindRose» on keskendunud teadus- ja kommunikatsioonitegevusele. Käimas on töö valgevene diasporaa konsolideerimiseks Eestis. 2022. aasta oktoobris valmis uurimus «Uus valgevene diasporaa Eestis: võimalused suhtlemiseks eesti ühiskonnaga», mille tulemusi tutvustatakse Eesti meedias ning tutvustatakse huvitatud Eesti osakondadele ja organisatsioonidele.