Founded

MCMLXXXII

Art Director

PETER WALL

Headquarter

NEW YORK

Geograafia: Eesti, Valgevene, Leedu, Poola, Läti, teised EL riigid, kus valgevene diasporaa aktiivselt areneb.
Tegevusalad:

  • • kohalike kogukondade toetamine nii linnas kui maal, tagades nende jätkusuutlikkuse ja konsolideerumise;
  • • ökoloogilise, tervisliku eluviisi propageerimine;
  • abistamine inimese vaimseks kasvamiseks ja kodanike sotsiaalselt ohtlike käitumisvormide ennetamiseks;
  • konstruktiivse dialoogi loomine kohalike kogukondade ning kohaliku omavalitsuse, ettevõtluse, riigiasutuste vahel;
  • abi tõhusa piirkondadevahelise ja rahvusvahelise koostöö loomisel,
  • Eestis, Valgevenes ja maailmas oma tõhusust tõestanud kohalike kogukondade parimate praktikate propageerimine